Bestuur

Voorzitter

vacant

Secretaris

Willeke de Jong

Penningmeester

Mieke Nieuwenhuis

Algemeen bestuurslid (wedstrijdzaken)

Xander Heyden

Algemeen bestuurslid (technische zaken) Casper Witsel


Mailadres Bestuur:   secretaris@meteoor-assen-roden.nl 

Wielerparcours

Het parcours waar getraind wordt ligt op het sportpark Stadsbroek te Assen. Hier is ook de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) gevestigd in het Wielerhome, waar ook onze vereniging gebruik van maakt. Naast de gebruikelijke trainingsavonden op dinsdag en donderdag wordt het 'baantje' ook gebruikt voor grote evenementen als de European Cycling Youth Tour Assen. Het betreft een brede asfaltbaan van 750 meter lang. De vereniging is met de gemeente Assen en andere belanghebbenden in overleg voor een nieuwe wielerbaan, op dezelfde locatie.  

Documenten

De afgelopen jaren is het bestuur van WV Meteoor Assen Roden heel druk geweest om de vereniging te moderniseren en de structuur aan te passen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een moderne vereniging. Hieronder zijn stukken te raadplegen die hiervan uiting geven.

Beleidsplan 2022-2025

Clubkledingreglement

Onderzoeksrapport tevredenheidsonderzoek 2014

Gedragscode

Binnen onze vereniging wordt van een ieder (D.W.Z.) Bestuur, Commissies, trainers en begeleiders maar ook van onze leden verwacht dat ze zich correct gedragen.

Iedere betrokkene dient zich bij activiteiten georganiseerd door onze club maar ook tijdens bezoeken van wedstrijden zowel als actief deelnemer maar ook als toeschouwer goed te gedragen. Onze vereniging acteert onder de vlag van de K.N.W.U en we hanteren dan ook de richtlijnen die zijn opgesteld door NOC*NSF  De regels en informatie kan je inlezen op https://centrumveiligesport.nl

Vertrouwenspersoon

Als er grensoverschrijdend gedrag worden geconstateerd dan willen we dat het binnen onze vereniging zorgvuldig wordt behandeld en dat er een luisterend oor is in de vorm van een vertrouwenspersoon. Deze functie wordt bij ons bekleed door Wilma de Jong. Wilma is jaren lang betrokken geweest bij onze jeugdafdeling in de vorm van Commissielid en begeleiden bij activiteiten. Ook was introductie van nieuwe leden en in en bijpraten van ouders een taak van haar. Voorst is ze al een kleine 15 jaar betrokken bij de begeleiding van haar fietsende dochters en dus bekend met het wel en wee binnen onze club. In het dagelijks leven is ze moeder van 2 kinderen, gehuwd en van beroep is ze Medewerker zorg en dienstverlening bij “Koninklijke VISIO” afdeling de Brink in Vries.

Wilma is te bereiken via tel 0592 - 580609 of via vertrouwenspersoon@meteoor-assen-roden.nl

Commissies
- Jeugdcommissie                 
- Opleidingscommissie

- Amateurcommissie

- Trainerscommissie

- Wedstrijdcommissie

- Mediacommissie (te bereiken via mediacommissie@meteoor-assen-roden.nl)

- Technische commissie