Voorzitter

Jaap Boontjes

Secretaris

Kees de Jong

Penningmeester

Paul Kreulen

PR en sponsoring

Freddy van der Werff / Erwin Huiting

Wedstrijdorganisatie & Vrijwilligers

Edwin Bleuming

Technische zaken

Rick Brinkman


Mailadres Bestuur:   secretaris@meteoor-assen-roden.nl 

Wielerparcours

Het parcours waar getraind wordt ligt op het sportpark Stadsbroek te Assen. Hier is ook de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) gevestigd in het Wielerhome, waar ook onze vereniging gebruik van maakt. Naast de gebruikelijke trainingsavonden op dinsdag en donderdag wordt het 'baantje' ook gebruikt voor grote evenementen als de European Cycling Youth Tour Assen. Het betreft een brede asfaltbaan van 750 meter lang. De vereniging is met de gemeente Assen en andere belanghebbenden in overleg voor een nieuwe wielerbaan, op dezelfde locatie.  

Documenten

De afgelopen jaren is het bestuur van WV Meteoor Assen Roden heel druk geweest om de vereniging te moderniseren en de structuur aan te passen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een moderne vereniging. Hieronder zijn stukken te raadplegen die hiervan uiting geven.

Onderzoeksrapport tevredenheidsonderzoek 2014

Klachtencommissie

Binnen de vereniging is er een klachten commissie. 

Commisies
- Informatievoorzieningscommissie
- Jeugdcommissie                 
- Opleidingscommissie